وبینار پر کردن کانال ریشه دندان ( Root Canal Obturation )

 

وبینار آموزشی پر کردن کانال ریشه دندان Root Canal Obturation در تاریخ ۴ اردیبهشت برگزار خواهد شد. مدرس این وبینار دکتر حسام میرمحمدی (اندودنتیست) بوده که در این وبینار خدمت همکاران ارائه خواهد شد.

 

دکتر حسام میرمحمدی

متخصص اندودانتیکس