وبینار آموزشی درمان مجدد ریشه دندان ( Root Canal Retreatment )

وبینار آموزشی وبینار آموزشی درمان مجدد ریشه دندان ( Root Canal Retreatment ) در تاریخ ۲۲ فروردین برگزار خواهد شد. مدرس این وبینار دکتر علی کاظمی بوده که در این وبینار Case Selection و تکنیک‌های درمان مجدد ریشه خدمت همکاران ارائه خواهد شد.

دکتر علی کاظمی

متخصص اندودانتیکس