Preaload Image
دکتر احسان اثناعشری

دکتر احسان اثناعشری

متخصص اندودانتیکس، دارای بورد تخصصی، عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر احسان اثنا عشری، دندانپزشک و متخصص اندودانتیکس، دارای بورد تخصصی، عضو هیات علمی دانشگاه. استادیار بخش اندودانتیکس واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۳۹۰ تاکنون. مدرس دوره های اندودانتیکس در جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از ۱۳۹۱ تاکنون.استاد درس اندودانتیکس در موسسه دندانپزشکی پارسه از ۱۳۸۹ تاکنون.مدرس دوره های اندودانتیکس در بنیاد ملی کاوش از ۱۳۹۴.مدرس دوره های اندودانتیکس در انجمن دندانپزشکان عمومی از سال ۱۳۹۱ تاکنون.عضو هیات تحریریه مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی رییس بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

Other Member

دکتر-هنگامه-بختیار-----Dr-Hengameh-Bakhtiar

دکتر هنگامه بختیار

متخصص درمان ریشه دندان
Dr-AliAkbar-Vahdati---دکتر-علی‌اکبر-وحدتی

دکتر علی‌اکبر وحدتی

دوره تخصصی دانشگاه لوما لیندا استاد کلینیکی‌ بخش اندو‌ دانشگاه ‌UCLA استاد مدعو گروه Practice Management دانشگاه Loma Linda
Dr-Hesam-MirMohammadi---دکتر-حسام-میرمحمدی-

دکتر حسام میرمحمدی

متخصص اندو و PhD  مواد دندانی و ترمیمی از دانشگاه ACTA هلند می‌باشد.
Dr-Ali-Kazemi---دکتر-علی-کاظمی

دکتر علی کاظمی

دارای بورد تخصصی، عضو هیات علمی دانشگاه