Preaload Image
دکتر-هنگامه-بختیار-----Dr-Hengameh-Bakhtiar

دکتر هنگامه بختیار

متخصص درمان ریشه دندان
Dr-AliAkbar-Vahdati---دکتر-علی‌اکبر-وحدتی

دکتر علی‌اکبر وحدتی

دوره تخصصی دانشگاه لوما لیندا استاد کلینیکی‌ بخش اندو‌ دانشگاه ‌UCLA استاد مدعو گروه Practice Management دانشگاه Loma Linda
Dr-Hesam-MirMohammadi---دکتر-حسام-میرمحمدی-

دکتر حسام میرمحمدی

متخصص اندو و PhD  مواد دندانی و ترمیمی از دانشگاه ACTA هلند می‌باشد.
Dr-Ali-Kazemi---دکتر-علی-کاظمی

دکتر علی کاظمی

دارای بورد تخصصی، عضو هیات علمی دانشگاه
Dr Shahram Azimi - دکتر شهرام عظیمی

دکتر شهرام عظیمی

متخصص اندودانتیکس، دارای بورد تخصصی، عضو هیات علمی دانشگاه
دکتر احسان اثناعشری

دکتر احسان اثناعشری

متخصص اندودانتیکس، دارای بورد تخصصی، عضو هیات علمی دانشگاه
Dr-AmirAbbas-Moshari

دکتر امیر عباس مشاری

دکتر امیر عباس مشاری ، جراح دندانپزشک و متخصص درمان ریشه دندان
دکتر معصومه اسکینی

دکتر معصومه اسکینی

دکتر معصومه اسکینی ، متخصص ریشه دندان
دکتر معصومه اسکینی

دکتر نسیم چینی فروش

دکتر نسیم چینی فروش ، PhD لیزر در دندانپزشکی
دکتر اروند مالک

دکتر اروند مالک

دکتر اروند مالک متخصص درمان ریشه