وبینار لیزر در اندودانتیکس

وبینار آموزشی کاربرد لیزر در اندودنتیکس

وبینار آموزشی کاربرد لیزر در اندودنتیکس در تاریخ ۱۹ فروردین برگزار خواهد شد. مدرس این وبینار دکتر نسیم چینی فروش بود که در ابتدا به مقدمات کاربرد لیزر در دندانپزشکی پرداخته و سپس توضیحات جامعی درباره کاربرد لیزر در اندودنتیک خواهند داد.

دکتر معصومه اسکینی

دکتر نسیم چینی فروش

PHD لیزر در دندانپزشکی

وی در سال ۲۰۰۹ با مدرک دندانپزشکی عمومی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل شد. سپس با ادامه تحصیلات آکادمیک خود، مدرک PhDلیزر در دندانپزشکی را از مرکز تحقیقات لیزر در دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت کرد. وی از ۵ سال پیش تا کنون عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات لیزر در دندانپزشکی می باشد.

دکتر چینی فروش بیش از ۴۴ مقاله در ژورنال های ایندکس شده در Medline، PubMed و Scopusبه چاپ رسانده است. وی ۱۱۰ سخنرانی در کنگره های ملی و بین المللی داشته است و بیش از ۴۰ طرح پژوهشی در این حوزه انجام داده است. علاوه بر این، دکتر چینی فروش در کارگاه های آموزشی زیادی جهت تدریس به دندانپزشکان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها حضور داشته است.

از دیگر فعالیت های ایشان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

دبیر علمی اولین کنگره دانشجویی لیزر در دندانپزشکی

عضو هیأت تحریریه چندین ژورنال لیزر

ویرایشگر فنی و ادبی مجله علمی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدت ۶ ماه.