وبینار آموزشی ( Endodontics Case Selection )

وبینار آموزشی Endodontics Case Selection در تاریخ ۲۵ فروردین برگزار خواهد شد. مدرس این وبینار دکتر امیرعباس مشاری (اندودنتیست) با حضور دکتر اروند مالک (اندودنتیست) از اساتید بنام و برجسته و بزرگوار که در این وبینار کیس سلکشن Case Selection خدمت همکاران ارائه خواهد شد.

 

دکتر اروند مالک

متخصص اندودانتیکس

دکتر اروند مالک

دکتر امیرعباس مشاری

متخصص اندودانتیکس

Dr-AmirAbbas-Moshari