وبینار آموزشی کاربرد بیوسرامیک در اندودانتیکس

 

وبینار آموزشی کاربرد بیوسرامیک در اندودانتیکس در تاریخ ۱۳ اردیبهشت برگزار خواهد شد. مدرس این وبینار دکتر شهرام عظیمی بوده که در این وبینار کاربرد بیوسرامیک در اندودانتیکس خدمت همکاران ارائه خواهد شد.

 

دکتر شهرام عظیمی

متخصص اندودانتیکس